Wygrać z SMA? Tak! Postępy Dominika w rehabilitacji – video

DOMINIK cierpi na SMA, typ 1 – najcięższy rdzeniowy zanik mięśni. To rzadka choroba, która powoduje, że mięśnie stopniowo zanikają. Chłopiec systematycznie przyjmuje nusinersen, a pierwsze postępy są już widoczne. Dominik zaczął samodzielnie siedzieć, jeść i bawić się z braćmi.


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>