Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowy
  • Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.tiptop.com.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Fundacja „TipTop” z siedzibą w Warszawie, kod 02-676, ul.Postępu 15C, NIP: 5213835180, który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
  • Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu kontaktowym:
   • przekazania informacji o prowadzonej kampanii;
   • odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące ofert pracy,
   • rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
   • statystycznym;
   • kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez wysłanie swoich danych umieszczonych w formularzu kontaktowym, Użytkownik „wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji drogą elektroniczną”. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o aktualnie obowiązujących kampaniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 • Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików

 

 1. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe, sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego/inne).

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z zewnętrznego dostawcy tj. nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków. Narzędzie do przetwarzania działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

 

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas niezbędny uzależniony od podstawy przekazania danych, jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 

 • Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika
  • Serwis umożliwia kontakt z Administratorem / Serwisem Fundacji „TipTop” za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu / poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz imię i nazwisko / adres e –mail / numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.
  • Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej / lub wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected], lub wysłać list polecony na adres: Fundacja „TipTop” z siedzibą w Warszawie, kod 02-676, ul.Postępu 15C,

 

  1. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
 • Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, umożliwiające zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.4.
 • Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 • Rodzaje plików cookies:

W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

Nazwa pliku Cookie Rodzaj Cel zapisywania
ASP.NET_SessionId sesyjne Zapamiętuje identyfikator sesji

 

Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

 • pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

 • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
 • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

  1. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024), a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

 1. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

 

 1. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: [email protected], lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.