fbpx

Inne odbieranie świata – o spektrum autyzmu Antosia

Antoś urodził się jako zdrowy chłopiec, nic nie wskazywało na zaburzenia, które ujawniły się w późniejszym czasie.

Inne odbieranie świata – o spektrum autyzmu Antosia
Informacje zawarte w opisie zbiórki zostały potwierdzone dokumentacją medyczną

Antoś urodził się jako zdrowy chłopiec, nic nie wskazywało na zaburzenia, które ujawniły się w późniejszym czasie. Po około roku życia chłopiec zaczął mieć problemy z relacjami z otoczeniem, rodziną. Nie rozumiał emocji, nie rozpoznawał mimiki, a przy hałasie, błyskach świateł i dotyku często wpadał w złość. Ominął etap gaworzenia, nie wykazywał również chęci naśladowania dźwięków czy powtarzania pojedynczych sylab. Zaniepokojeni rodzice zaczęli szukać przyczyny, a w rezultacie otrzymali diagnozę: autyzm dziecięcy. Antoś miał wówczas nieco ponad dwa latka. Początkowy szok, niedowierzanie i mnóstwo pytań (Co teraz? Dlaczego Antoś? Jak pomóc?), rodzice przekłuli w działanie. Zdali sobie sprawę, że świat widziany autystycznymi zmysłami wygląda inaczej. To dotyk, który kłuje, głośniejsze dźwięki, które są tak intensywne, jak wybuchająca bomba, światło lamp, które przypomina nieustającą dyskotekę i mowa, która stanowi niezrozumiały dla ucha szum. Rozpoczęli terapię, rehabilitację i dodatkowe zajęcia wspierające rozwój.

Dziś Antoś ma już 4 lata i choć nadal nie mówi, a przed oczami nieustannie widzi wirujące pyłki, które zasłaniają świat, jest dzielny. Walczy. Poznaje. Uczy się. Widzi, słyszy, czuje – tylko inaczej. Uczęszcza do przedszkola specjalnego, gdzie ma zapewnioną opiekę i terapię dostosowaną do spektrum autyzmu. W miarę możliwości chodzi też na zajęcia wspierające integrację sensoryczną. Ze względu na brak mowy, konieczne jest wprowadzenie komunikacji alternatywnej. Takie rozwiązanie pozwoli chłopcu stać się bardziej samodzielnym.

Autyzm wpływa na całe życie, dlatego niezbędne jest holistyczne podejście w rehabilitacji – zapewnienie zajęć z różnych dziedzin – logopedii, SI, pedagogiki, komunikacji wspierającej, dogoterapii, hipoterapii. Rodzice wierzą, że mimo ograniczeń wynikających z zaburzeń ze spektrum autyzmu, Antoś może mieć szczęśliwe dzieciństwo. Wierzą, również w wsparcie, którego teraz szczególnie potrzebują, bowiem dodatkowe zajęcia wspierające rozwój są kosztowne.

Nasz Cel   10000 zł
0%


Udostępnij informację o zbiórce na Facebooku

OSTATNIE WPŁATY

Dodaj komentarz